Met de bouw van twee windturbines op de Zuiderzeehaven is het bedrijvenpark verder verduurzaamd. De turbines zullen ieder zo’n 7 miljoen kWh opbrengen, waarmee een kwart van de huishoudens in Kampen van groene stroom wordt voorzien. Komend najaar worden ze in gebruik genomen.
In 2014 heeft de Zuiderzeehaven haar aandeel in het windproject overdragen aan projectpartner Windkr-acht BV. Daardoor kan er gefocust worden op de primaire doelstellingen van de Zuiderzeehaven, zoals het exploiteren en beheren van het bedrijvenpark.

Momenteel zijn er nog vier percelen beschikbaar met een gezamenlijk oppervlak van 15 hectare. In 2015 zet de Zuiderzeehaven sterk in op marktbenadering en acquisitie. Daarbij wordt de aandacht met name gericht op specifieke doelgroepen, zoals projectontwikkelaars voor logistiek vastgoed. De Zuiderzeehaven werkt daarbij nauw samen met de gemeenten Zwolle en Kampen.

Hierbij vind u het ‘Bestuursverslag 2014 en Vooruitzichten 2015’, waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen het project Zuiderzeehaven zijn toegelicht.