vanwijkVan Wijk & Olthuis heeft op de Zuiderzeehaven haar op- en overslagfaciliteit gevestigd, dat zo’n 26.000 m3 beslaat. Vanuit deze locatie worden oliën en vetten voor de diervoeder-, levensmiddelen- en technische industrie geleverd. Deze worden vanuit de hele wereld aangevoerd. Door de goede voorraadpositie, uitstekende transportfaciliteiten en kwaliteitsborging in het hele proces onderscheidt Van Wijk & Olthuis zich in deze branche.
www.wijkenolthuis.nl