trifertoTriferto is een internationale groothandel en producent van een volledig pakket meststoffen. Via een netwerk van tussenhandelaren vinden de producten hun weg naar de eindgebruiker met Europa als belangrijkste afzetgebied. Op de Zuiderzeehaven bevindt zich één van de 25 distributiepunten van Triferto.
www.triferto.eu