Op woensdag 9 december is tijdens het Regio Zwolle Congres de vierde editie van de Regio Zwolle Monitor gepresenteerd. Dit is de economische monitor waarin, vanuit de economische realiteit, de regionale economie wordt weergegeven. Uit de monitor van 2015 blijkt dat, mede dankzij de fijnmazige economische structuur met veel MKB- familiebedrijven, de Regio Zwolle bovengemiddeld blijft presteren.

Opvallende feiten
De Regio Zwolle Monitor 2015 komt met een aantal opvallende feiten:

  • De Regio Zwolle heeft met 651.562 inwoners een aandeel van 3,9% in het landelijk totaal en heeft met 309.000 arbeidsplaatsen eveneens een landelijk aandeel van 3,9%.
  • De regio kent een fijnmazige economie: 90% van de bedrijven heeft minder dan 10 werkzame personen.
  • 76% van alle bedrijven in de Regio Zwolle is een familiebedrijf, ten opzichte van 69% landelijk.
  • De werkloosheid is gedaald van 8,1% naar 7,0% en is lager dan het landelijke percentage van 7,4%.
  • Het bedrijfsleven in de 19 gemeenten van Regio Zwolle realiseerden in 2014 een bruto toegevoegde waarde van bijna € 22 miljard en dat is 2,7% meer dan in het voorgaande jaar.
  • De winst steeg met 11,9% tot een bedrag van bijna € 3 miljard, maar daarentegen daalt de investeringsgroei met 1,2% naar € 4,1 miljard. Landelijk daalden de investeringen met 1,6%.
  • De toegevoegde waarde van de logistieke sector in Regio Zwolle steeg met 1,7% naar € 1,2 miljard.
  • 60% van de opbrengsten in de logistieke sector is afkomstig uit Regio Zwolle zelf.

Uitreiking door Minister Schultz van Haegen
De uitreiking van de Regio Zwolle Monitor was één van de programmaonderdelen van het Regio Zwolle Congres. Meer dan 700 ondernemers, bestuurders en zakelijke professionals waren aanwezig in Theater De Spiegel in Zwolle. In een videoboodschap riep Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, de aanwezigen op om met vernieuwende initiatieven te blijven komen.