Achter de ontwikkeling van de Zuiderzeehaven staat een Publiek Private Samenwerking (PPS).
Die bestaat uit 6 gelijkwaardige aandeelhouders:

3 marktpartijen, te weten:

  • Dura Vermeer,
  • International Port Engineering Management (IPEM),
  • De Vries & van de Wiel

3 publieke partijen:

  • Gemeente Kampen,
  • Gemeente Zwolle,
  • Provincie Overijssel.

Marktgerichte Aanpak

De PPS garandeert een innovatieve en marktgerichte aanpak. Voor deze constructie is bewust gekozen zodat de krachten van de verschillende partners op een optimale manier samenkomen. Zo beschikken de private partijen over de meest actuele marktkennis, bijvoorbeeld op het gebied van het ontwerp, de bouw en de verkoopprocedures die aan de orde zijn bij het realiseren van een haven. Bovendien zijn zij in staat om direct in te spelen op veranderingen in de markt.
Door de rol van de publieke partijen is de duurzaamheid van de Zuiderzeehaven gewaarborgd. Bovendien bieden de publieke partijen het voordeel dat zij noodzakelijke en gewenste overheidsprocedures (zoals het aanvragen en verlenen van vergunningen) soepel kunnen laten verlopen. Dit zorgt voor een snel en efficiënt vestigingsproces.

Ontwikkelingsmaatschappij

De zes partijen uit de PPS opereren gezamenlijk in de vorm van een ontwikkelingsmaatschappij, geheten Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven C.V. De ontwikkelingsmaatschappij is verantwoordelijk voor alle facetten die komen kijken bij het ontwikkelen van de Zuiderzeehaven: het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud en de exploitatie van de Zuiderzeehaven. Een select gezelschap van gekwalificeerde en professionele partijen die garant staat voor de ontwikkeling van een state-of-the-art haven.

In onderstaande video lichten Pieter Treep, vml. wethouder gemeente Kampen, en toenmalig Zuiderzeehaven-directeur Monique Middendorp toe waarom gekozen is voor een PPS-constructie bij de ontwikkeling van de Zuiderzeehaven.

Neem gerust contact op!

Wij zien uw vraag graag tegemoet!

Wout Ritsema

accountmanager bedrijven

T 14038

M 06-12 05 49 17

E w.ritsema@kampen.nl