Het havenbedrijf Port of Zwolle, met havens in Zwolle, Kampen en Meppel, heeft een raad van advies ingesteld. Deze raad wordt gevormd door Tineke Netelenbos, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam en Bart Kuipers, hoogleraar Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De raad van advies is ingesteld als raadgevend klankbord en denktank bij het volgen van en anticiperen op ontwikkelingen en trends in de sector Logistiek en Transport. Daarbij is gestreefd naar een zo breed mogelijke kennis en expertise in de raad.

De directie van Port of Zwolle, bestaande uit Marco Swenne en Jeroen van den Ende, is blij met de bereidheid van Overtoom, Kuipers en Netelenbos. Ze verwachten met hen het havengebied van de Regio Zwolle verder te ontwikkelen.

Port of Zwolle is een coöperatie van de gemeenten Zwolle, Meppel en Kampen. Meer informatie is te vinden op www.portofzwolle.nl.