Port of Zwolle, een samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel, is in 2015 opgericht met als doel het promoten van de watergebonden logistiek van de regio Zwolle. Daartoe onderhoudt zij nauwe contacten met de havenbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De havens van Meppel en Kampen, waaronder de Zuiderzeehaven, spelen in die promotie een belangrijke rol. Dankzij die havens worden grote hoeveelheden containers en bulkgoederen in de regio overgeslagen en op een efficiënte en duurzame manier naar het regionaal bedrijfsleven vervoerd. Port of Zwolle werkt aan het realiseren van één loket voor schippers die de havens in de regio Zwolle aandoen, door het vaststellen van één gezamenlijk haventarief.

In het jaarlijkse magazine Havenlocaties NL presenteert Port of Zwolle zich. Via http://onlinetouch.nl/jagermedia/havenlocatie2017?html=true#/0/ is het hele magazine door te bladeren.