Modern bedrijventerrein

De Zuiderzeehaven is een modern bedrijventerrein van zo’n 50 ha. Het is geschikt voor bedrijven t/m milieucategorie 5.2. Driekwart van het terrein ligt aan de haven, die aansluit op de hoofdvaarweg de IJssel. De havendiepte is 4.70 m. De IJssel is nu nog geschikt voor schepen t/m klasse 5a, maar door verdieping van het tracé van Kampen naar het IJsselmeer zal dit vanaf 2020 klasse 5b zijn.

Vestigingsmogelijkheden

De minimale kavelgrootte op de Zuiderzeehaven bedraagt 1 ha. Kavels worden op maat uitgegeven, waarbij de wens van de koper centraal staat. Op dit moment is het grootst aaneengesloten perceel 7,4 ha groot. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 tot 30 m, afhankelijk van de ligging van de kavel.

Duurzaamheid

Het vervoer over water is, door de geringere CO2-en stikstofuitstoot, een stuk duurzamer dan vervoer per as. Door het stimuleren van vervoer over water levert de Zuiderzeehaven een belangrijke duurzaamheidsbijdrage. Daarnaast worden op het terrein twee windturbines geplaatst, die zorgen voor voldoende energie om 3.600 huishoudens van stroom te voorzien.

Vestigingsvoorwaarden

Om zich op de Zuiderzeehaven te kunnen vestigen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat de Zuiderzeehaven alleen bestemd is voor die bedrijven die zich bezighouden met havengebonden activiteiten. Dit betekent dat de bedrijfsactiviteit overwegend afhankelijk is van havenvoorzieningen of dat de aan- en afvoer over het water plaatsvindt. Dat kan rechtstreeks, door gebruikmaking van eigen kadefaciliteiten, of via de overslagmogelijkheden van derden. Ook bedrijven die gericht zijn op het nautische segment in het algemeen zijn welkom op de Zuiderzeehaven.

Neem gerust contact op!

Wij zien uw vraag graag tegemoet!

Adresgegevens:

Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD Kampen

Schippers kunnen contact opnemen met de havenmeester van Kampen via 06 51273726.

Wout Ritsema

accountmanager bedrijven

T 14038

M 06-12 05 49 17

E w.ritsema@kampen.nl