Burgemeester Jan Westmaas en wethouders René de Heer en Geert Meijering hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsignaal gegeven voor het gezamenlijk havenbedrijf van de regio Zwolle. Onder de naam ‘Port of Zwolle’ vindt een grensoverschrijdende samenwerking plaats tussen twee provincies en drie gemeenten en het regionale bedrijfsleven. Door de krachten op het gebied van havenontwikkeling te bundelen wordt de economische groei, de werkgelegenheid en gezamenlijke profilering en lobby van de regio Zwolle gestimuleerd.

Het nieuwe havenbedrijf is een zelfstandige organisatie met een eigen directie, bestaand uit Marco Swenne en Jeroen van den Ende.