Op bedrijventerrein de Zuiderzeehaven Kampen, regio Zwolle, is nog 13,3 hectare beschikbaar, verdeeld over 2 percelen. Dit zijn de in groen aangegeven percelen op de hiernaast gelegen kaart.  Beide kavels zijn op te delen in percelen van minimaal 1 ha en zijn direct beschikbaar.

Op de Zuiderzeehaven zijn natte en droge kavels beschikbaar (te koop).
De natte kavels zijn bestemd voor bedrijven die een eigen aanlegkade nodig hebben, zoals overslagbedrijven, scheepswerven of andere bedrijven die hun goederen via het water aan- of aanvoeren. Op dit moment is nog één perceel aan water beschikbaar voor aankoop, van 2,4 ha. Dit perceel heeft een kade van 150 meter lengte. Het perceel kan gecombineerd worden met het naastgelegen droge perceel van 5,0 ha tot een totale omvang van 7,4 ha. Deze percelen zijn geschikt voor bedrijven tot milieucategorie 5.1. De maximale bouwhoogte is 15 m voor gebouwen en 25 m voor andere bouwwerken.

Perceel of kavel kopen regio Zwolle

De de koop staande droge kavels zijn bestemd voor bedrijven die niet direct aan het water gevestigd hoeven te zijn, maar eventueel gebruik willen maken van de overslagdiensten van derden, zoals de containerterminal. Direct aan de N50, naast afrit Kampen-Noord, is een perceel van in totaal 5,9 ha beschikbaar. Dit perceel heeft een ideale zichtlocatie vanaf deze doorgaande route naar het Noorden. De minimale afname is 1,0 ha en het is geschikt voor bedrijven tot milieucategorie 4.1. De maximale bouwhoogte is 15 m voor gebouwen en 25 m voor andere bouwwerken. Om een indruk te krijgen van de bebouwingsmogelijkheden zijn bebouwingsimpressies ontwikkeld. Neemt u gerust contact op wanneer u daarin geïnteresseerd bent.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment