Met de definitieve ondertekening van het koopcontract is het een feit: Hoeben Metalen en Jan Bakker kopen samen 1 hectare bouwgrond op de Zuiderzeehaven.

Hoeben Metalen breidt daarmee zijn terrein uit naar 4,4 ha. Het nieuwe deel heeft een kade van 111 meter lengte, die Hoeben zal gebruiken voor zijn voorraad te slopen schepen. Scheepssloperij en -recycler RDM sloopt niet alleen uit de vaart genomen binnenvaartschepen, ook afgedankte oorlogsschepen vinden hun weg naar Kampen. Nadat de schepen zijn ontdaan van al het bruikbare materiaal wordt het door een grote bok op de wal getild, waar het metaal in enkele dagen wordt verknipt. Het metaal dat vervolgens resteert wordt vervoerd naar smelterijen, zodat het hergebruikt kan worden.

Jan Bakker heeft zich met de aankoop van 5.000 m2 en het vml. Post-perceel definitief gevestigd op de Zuiderzeehaven. Het bedrijf uit Oldebroek is o.a. actief in de agrarische grond-, weg- en waterbouw. Dat richt zich vooral op zand- en grondtransporten, maar ook slib en agrarische producten worden door Jan Bakker getransporteerd.