Het Hanzeverbond bevestigt al eeuwenlang dat water verbindend werkt. Kampen zet die traditie voort: op vrijdag 16 juni vindt hier het Hanzecongres plaats waar honderden bestuurders en ondernemers op afkomen.

Het Hanzecongres vormt het economisch onderdeel van de Internationale Hanzedagen in Kampen. Thema van het congres is ‘Water verbindt’. Duidelijk wordt hoe de IJssel-Vechtdelta op het gebied van economie, veiligheid en klimaat met het water meebeweegt.

Wat het congres bijzonder maakt, zijn de Hanzeroutes. Elke route staat in het teken van een specifiek onderwerp, waarbij verhalen van toonaangevende sprekers worden gecombineerd met interessante werkbezoeken.
De route ‘Transport over water’ wordt verzorgd door de Zuiderzeehaven i.s.m. Port of Zwolle. ‘s Middags wordt per schip een bezoek gebracht aan de Zuiderzeehaven.

Deelname aan het congres kost € 121 per persoon. Aanmelden kan via www.waterconnects.nl