biomassa houtsnippersMet de toegenomen aandacht voor het milieu worden nieuwe methoden ontwikkeld om de uitstoot van afvalstoffen te minimaliseren. Innovatieve technieken zorgen ervoor dat producten die voorheen als restmateriaal werden gezien (voedselresten, slib, gebruikte oliën en vetten, agrarische reststoffen) nu als grondstof voor de productie van groene brandstof dienen.

Driekwart van alle duurzame energie in Nederland wordt gemaakt uit biomassa. Dit plantaardige en dierlijke materiaal kan dienen als bron voor de productie van elektriciteit, warmte en gas. Dat kan door vergisting of vergassing van biomassa.

Deze grondstoffen worden vaak per schip aangeleverd. Een locatie aan of nabij diep vaarwater is voor bedrijven die actief zijn in de ecobusiness een absolute vestigingsvoorwaarde. Zuiderzeehaven heeft volop mogelijkheden voor deze bedrijven.