Tijdens het NT Multimodal Event 2017, dat onlangs plaatsvond in Zwolle, liet Onno de Jong van de Rotterdamse Erasmus Universiteit zien dat transport per binnenvaartschip vele malen schoner is dan transport per as. Vergeleken met een vrachtwagen met oplegger is de CO2-emissie van een binnenvaartschip slechts een kwart. Hoewel vervoer per spoor nóg schoner is kent die modaliteit nog teveel beperkingen om het watertransport voorbij te gaan. Met name de geringe beschikbaarheid van het spoor maakt het minder populair. Tijdens het congres werd de vraag gesteld welke modal shift zou plaatsvinden wanneer de transportketen financiële consequenties zou verbinden aan de CO2-uitstoot van de gebruikte modaliteiten.

De binnenvaart heeft in de periode 2005-2014 een groei van 3,5% doorgemaakt, vooral op de middellange afstand van 100-500 km. Dat is precies de afstand van de haven van Rotterdam naar de havens in de regio Zwolle, waaronder de Zuiderzeehaven. Daaraan heeft het project van de Provincie Overijssel, dat samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart wordt uitgevoerd, zeker bijgedragen. In dit Maatwerk-project informeert een team van logistiek adviseurs verladers in Overijssel over de mogelijkheden van binnenvaart. Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij Janneke Gramberg via j.gramberg@overijssel.nl.