De contouren van de 4 windturbines op de Zuiderzeehaven/Haatlandhaven zijn inmiddels zichtbaar. Het eerste beton voor de funderingen is gestort. In totaal zal er 3.000 m3 beton in de funderingen gaan. De aanleg daarvan wordt uitgevoerd door Weever Bouw BV, een op de Zuiderzeehaven gefoto stort funderingvestigd bedrijf.

De fundaties van de turbines hebben een doorsnede van 16 meter en zijn 3,25 meter hoog. Er worden 4 Enercon-turbines van het type E-82 geplaatst. Die leveren ieder een vermogen van 3 MW. De torens hebben een hoogte van ca. 100 meter, de wieken komen tot 140 meter. De turbines kunnen een kwart van de huishoudens in Kampen van groene stroom voorzien.