Recycling Kampen

Recycling Kampen verzamelt en verwerkt alle soorten afval, voor zowel particulieren als bedrijven. Bouw- en sloopafval, maar ook ander bedrijfsafval, wordt geschikt gemaakt voor hergebruik. Recycling Kampen is gespecialiseerd in het recyclen van steenachtige stoffen. Daarnaast worden containers van verschillende afmetingen verhuurd. www.recyclingkampen.nl